Situaties in het bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheidsorganen en burgers. Ook een overheidsorgaan kan u een boete opleggen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van gevallen waarbij wij u kunnen helpen. Mocht uw situatie hieronder niet vermeld staan, schroom dan vooral niet om alsnog contact met ons op te nemen. Daarnaast kunnen wij u – indien uw bestuursrechtelijke zaak te complex is voor de Strafrechtswinkel Tilburg – doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat.

Ik heb een beschikking ontvangen 

Een bestuursrechtelijke beschikking lijkt op de strafbeschikking uit het strafrecht. Het gaat hierbij alleen niet om een strafbaar feit maar om een bestuursrechtelijke boete. Deze boete legt een overheidsorgaan op en niet de Officier van Justitie. U kunt hierbij denken aan verkeersovertredingen en parkeerboetes. Ook een boete voor het rijden in een onverzekerd voertuig is een bestuursrechtelijke boete. 

U kunt bezwaar maken tegen bestuursrechtelijke boetes. Als u een bezwaarschrift indient beoordeelt het bestuursorgaan uw bezwaarschrift. Mocht uw bezwaarschrift ongegrond verklaard worden kunt u in beroep gaan. In dat geval beoordeelt een rechter uw zaak.

De Strafrechtswinkel Tilburg helpt u bij het opstellen van een bezwaarschrift. Ook helpen wij u bij het in geroep gaan als uw bezwaar ongegrond verklaard wordt. En als u dat wilt, kunnen wij u bijstaan voor de rechter. 

Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag   

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt u geschikt bent voor het vervullen van een specifieke functie in de samenleving. Hierbij wordt er gekeken naar uw gedrag in het verleden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van gevallen waarbij wij u kunnen helpen. 

Steeds vaker vragen werkgevers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voordat u start met uw baan. Als u in het verleden in aanraking bent geweest met het strafrecht kan het zijn dat de VOG wordt afgewezen. Als uw VOG wordt afgewezen kunt u een zienswijze indienen. In deze zienswijze geeft u aan waarom u vindt dat u, ondanks een strafrechtelijk verleden toch een VOG moet krijgen. Als de zienswijze geen oplossing biedt kunt u bezwaar aantekenen. 

De Strafrechtswinkel Tilburg helpt u met het doorlopen van het hele traject rond de aanvraag van een VOG. Samen met u dienen we de aanvraag in. Als de aanvraag wordt afgewezen, stellen we samen de zienswijze op. Heeft dit niet gewerkt? Dan kunt u in beroep gaan.