06-11-2022


Wanneer u met te veel alcohol op bent aangehouden tijdens het rijden kan het zomaar zijn dat, naast een boete, uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard door een rechtelijke uitspraak of door een strafbeschikking. Het rijden zonder een geldig rijbewijs is door de wetgever verboden en wordt gezien als een ernstig misdrijf. De rechter kan voor overtreding van deze bepaling een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor twee weken opleggen.

De wet eist wel dat u ‘weet of redelijkerwijs moet weten’ dat uw rijbewijs ongeldig is verklaard. De wetgever bedoelt hiermee dat bewezen moet worden dat u kennis hebt kunnen nemen van de brief. Dit is bijvoorbeeld het geval als u voor ontvangst van de brief uw handtekening hebt gezet of u tegen de strafbeschikking waarin het rijbewijs ongeldig is verklaard bezwaar hebt gemaakt.


Het enkele feit dat de brief per aangetekende post is verzonden is onvoldoende om aan te tonen dat u redelijkerwijs had moeten weten dat uw rijbewijs ongeldig is verklaard.